News

Projekt „FinEst Steel AS ressursitõhususprojekt” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust Projekti tulemusena muudetakse ettevõtte tootmisprotsessi tooraine kasutust efektiivsemaks. Projekti eesmärgiks on läbi fiiberlaserlõikuspingi ja fiibertorulaserlõikuspingi kasutusele võtmise parandada tooraine ja lõikegaaside kasutamise efektiivsust ning kasvatada tootmisvõimsust. Projekti tulemusel alaneb tooraine kasutus toodanguühiku kohta. Projekti maksumus: 1 889 857,99 EUR Toetuse summa: 661 450,30 EUR

Meie torulaseritele tuli lisa uue fiiberlaseri ADIGE LT8.20 FIBER näol. Pink võimaldab lõigata toru- ja profiilmaterjali kiiremini, kuluefektiivsemalt ja energiatõhusamalt. Lisandus ka 3D ehk faasipindade lõikamise võimalus. Pingi ostu finantseerimist toetas ressursitõhususprojekti raames Euroopa Regionaalarengu Fond.

About

FINEST STEEL AS offers metal work outsourcing services based on modern production technologies. Our primary focus is in metal cutting technologies. Laser and water cutting of sheet and pipe material is our main service. We also undertake plasma cutting, gas cutting and sheet bending. We process mild steel, stainless steel, aluminum, copper and brass. We are 100% dedicated to selling our services and we do not have our own production.

FINEST STEEL AS was established in 2001. Production and the main office is in Saue, which is a fast developing industrial area. We have a 3000 m² production area and process approximately 6000 tonnes per year.