FinEst Steel AS ei turunda toodet, vaid inimesi ja masinaid. Sellest lähtuvalt on inimestel ettevõtte maine ning jätkusuutlikkuse kujundamisel suur roll. Töötajate jaoks on aga oluline arenguvõimalus ning töökeskkond. Kui küsisime töötajatelt tagasisidet töökeskkonnale ja tegime juttu ka sellest, miks nad just FinEst Steeli oma tööandjaks on valinud, siis võis selgelt tajuda rõõmsat meeleolu ja head tuju. Ruumis kostuvad naerupahvakud on heaks indikaatoriks valitsevast õhustikust.

Raiko on ettevõttes töötanud juba 11 aastat. Tööle tuli ta onu soovitusel, kes siiani samuti FinEst Steel-is ametit peab. Raiko hindab enim ettevõtte sisekliimat ning juhtide usaldust, kuna tööd lastakse teha iseseisvalt ilma, et keegi näpuga viibutaks ning pidevalt kontrolliks.

Martin S., kes on ettevõttes töötanud viis aastat, hindab samuti paindlikkust ning pingevaba töökeskkonda. Tema tuli ettevõttesse läbi enda kursusekaaslase. Eelnevas ettevõttes oli töötamine rusuvaks muutunud ning ta ei tundnud enam inimväärset kohtlemist. Just inimlik suhtumine on siin töötades aga tagatud. Ka on antud kõigile võimalus arenemiseks, pakutakse väljaõpet kohapeal ning jagub ka põnevaid väljakutseid.

Kalle tuli ettevõttesse aga kuus aastat tagasi hoopis töökuulutuse peale. Ta tundis, et vajab keskkonna vahetust, sest eelnevas töökohas oli õhustik intriigidest läbi punutud. Tema sõnul on praegune töökoht võrreldes eelmise kohaga nagu öö ja päev! FinEst Steel-i soovitaks ta tööandjana kindlasti tuttavatelegi, kuid ainult siis, kui huvilised ka ise töökad ning arengule orienteeritud on. Kalle tunneb, et praeguses ettevõttes teda märgatakse, koheldakse kui inimest, mitte robotit ning arengu soovile keegi kätt ette ei pane. Otse vastupidi, seda lausa soositakse.

Janis on töökas Saaremaa mees. Peale kooli lõppu oli ta teinud plaani merenduse alal tööle asuda, kuid siis lisandus perre pisitütar ning peeti mõistlikumaks maiseks jääda. Kuldsest Börsist leitud kuulutus tõigi ta Finest Steel-i. Praegu juhendab Janis joonestusosakonda ja planeerib tootmise esimest taset – graafikut pinkidel ning tööaega. Janis on mees, kes teeb plaane. Seejuures ootab ta, et ka ettevõte nende plaanidega ühte sammu käiks. Nii inimene kui ka ettevõte peavad koos arenema, sest muutused käivad käsikäes. 21 aastat tööstaaži ettevõttes näitab, et nii see siin ka on.

Märt on ettevõtte üks värskemaid liikmeid, kes FinEst-is on kümme kuud töötanud. Ta leidis töökuulutuse CV keskusest ja kandideeris pikemalt mõtlemata. Mehe jaoks oli oluline leida töökoht, kus oleks arenemisvõimalus, korralik palk ning ka positiivne sisekliima. Esialgu töötas mees pingi peal, kuid tundis siis, et see ei sobi talle. Märdil oli julgust tuua välja kitsaskohti hoopis laotöös ning peatselt saigi ta seal võimaluse ise muutust luua. Mees teab, et praeguses ettevõttes hinnatakse initsiatiivi ja nii ongi ka arengu võimalused piiratud vaid inimese enda tahtest.

Jaaneki kutsus ettevõttesse tööle aga tädipoeg ning sellest on möödas juba 15 aastat. Mees tuli pingitööliseks, kuid tundis, et öötöö siiski ei sobi talle. Seepeale liikus ta lattu tööle. Nüüdseks on ta aga tagasi pingil, kuid hoopis päevases vahetuses, kuna see istub mehele kõige paremini. Jaanek hindab, et ettevõttes võetakse inimeste soove ning arvamust kuulda. Lisaks toob ta välja ka hea seltskonna.

Ingmar pani CV üles tööotsingute portaali ning ettevõtte juht Sander helistas talle. Esimesel korral ütles Ingmar, et pole tööpakkumisest huvitatud. Järgmisel korral helistas aga ise Sandrile, kui sai teada, et eelmises firmas olnud kolleegi vend tuli FinEst Steel-i tööle. Selgus, et tegu on väga hea ettevõttega, kus töötajaid väärtustatakse. See ongi põhjus, miks Ingmar juba terve aasta ettevõttes töötanud on.

Martineid on ettevõttes kokku lausa kolm. Martin M. on kolm aastat FinEst Steel-is töötanud ning sattus siia suuresti tänu sõbrale, kes küsis kas Martin „normaalsesse“ kohta ei tahaks tööle tulla. Eelnevalt töötas mees kullerina ning ei pidanud seda eriliselt nauditavaks tööks. FinEst Steel-is asus ta tööle operaatorina. Nüüdseks on ta aga juba kaks aastat olnud müügi peal ja usub, et kõik arenguvõimalused on siin tagatud, kui inimesel endal soovi arenemiseks on.

Kogu meeskond on äärmiselt positiivselt meelestatud, huumorit hinnatakse kõrgelt. Sisekliima on niivõrd mõnus, et sellest loobuma ei ole keegi naljalt nõus. Korduvalt viitavad mehed naljatledes õhustikule, kui paradiisile. Ka paradiisis on vahel pilvine, kuid enamjaolt paistab seal siiski päike