FinEst Steel AS kvaliteedi juhtimise süsteem sertifitseeriti Burea Veritas poolt aastal 2008 ning sellest ajast on meile väljastatud ka ISO9001:2008 sertifikaat. 2016 aastal väljastati meie plasmalõikamise teenusele ISO1090 sertifikaat.

Meie kvaliteedialase tegevuse põhiliseks eesmärgiks on olla orienteeritud tulemustele, saavutades seeläbi mõlema poole rahulolu ning eeldused pikemajaliseks koostööks.

Kliendi vajadused – kliendi vajaduste ning tingimuste välja selgitamine.

Hind ja aeg – hinna ja tarneaja kalkulatsioon ja esitamine kliendile.

Planeerimine – kliendi tellimuse kinnitamine, tootmise planeerimine.

Tootmine – kliendi tellimuse täitmine vastavalt kliendi vajadustele ja tingimustele.

Tagasiside – kliendi poolse tagasiside hankimine ning vajadusel fikseermine.

Kontroll – kauba kvaliteeti kontrollitakse pisteliselt kogu tootmistsükli vältel. Lõppkontroll toimub enne kauba väljastamist. Vajadusel saadakse tagasisidena ka kliendi poolse kvaliteedi kontrolli tulemused.

Parenduste planeerimine – tootmise käigus selgunud probleemid fikseeritakse ning leitakse nendele lahendused.

Parendustegevused – korrigeerivate tegevuste läbi viimine.